สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,025
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,734,130
 เปิดเว็บ 04/04/2556
 ปรับปรุงเว็บ 19/03/2565
 สินค้าทั้งหมด 103
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 กุมภาพันธ์ 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29     
             

 Guarantee
การรับประกัน


รับประกันสินค้า 2 ปี เปลี่ยนตัวใหม่ทันที โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. การรับประกันนี้มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี  นับแต่วันที่ซื้อสินค้าหรือติดตั้งเครื่องเสร็จสิ้น  
2. บริษัทฯ รับประกันความเสียหายซึ่งเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วน  ที่อยู่ในระยะประกันหรือการชำรุดเสียหาย ซึ่งเกิดจากความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต
3. บริการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ในระยะเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าแรงและค่าอะไหล่  ส่วนค่าพาหนะคิดตามเงื่อนไขด้านล่าง
4. หากเครื่องเสียหรือใช้งานไม่ปกติ  ให้หยุดใช้เครื่องแล้วโทรแจ้งบริษัทฯ ทันที    หากไม่หยุดใช้เครื่อง จะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไข การรับประกัน   เพราะอาจจะทำให้เครื่องเสียมากขึ้น และ/หรือเกิดความบกพร่องกับระบบอื่นๆ

เงื่อนไขที่ไม่ได้รับประกัน
1.การเสื่อมสภาพตามปกติแห่งการใช้เช่น การสึกหร่อของกลไก  หน้าปัดเครื่อง หรือ มือจับ
2. ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุ  หรือผู้หนึ่งผู้ใดเจตนาทำให้เครื่องเสียหาย
3. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง
4. การดัดแปลง เปลี่ยนสภาพ ต่อเติม ฯลฯ  จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดทันที
5. ความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ และหรือฝ่าฝืนคำแนะนำของบริษัท และ/หรือใช้เกินข้อจำกัดของเครื่อง
6. ความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ไม่ศึกษาคู่มือการใช้ หรือการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น ไม่เปลี่ยนแบตเตอร์รี่ตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ในกรณีที่เครื่องเสีย ผู้ซื้อได้ทำการถอด เปลี่ยน ซ่อมเอง  และ/หรือไม่แจ้งซ่อม ถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกัน

อัตราค่าพาหนะ
1.ภายในระยประกัน กรณีลูกค้ากรุงเทพฯ  จะไม่เสียค่าอะไหล่และค่าบริการ
2.ในกรณีที่หมดประกันจะคิดค่าบริการ  และค่าอะไหล่ ส่วนค่าเดินทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าเดินทางครั้งละ 500 บาท        
3.กรณีลูกค้าต่างจังหวัด  (นอกเหนือจากข้อ 1.) อัตราค่าเดินทางคิดตามระยะทาง ต่อหนึ่งกิโลเมตรจากกรุงเทพฯ(10 บาท/กม.)

  *การคิดค่าเดินทางไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/ครั้ง สำหรับต่างจังหวัด  อัตราค่าที่พักตามที่จ่ายจริง
  *ในกรณีที่หมดประกัน ทางบริษัทยังให้การบริการ โดยจะคิดค่าเดินทาง ค่าบริการ และค่าอะไหล่

4. กรณีลูกค้าต่างจังหวัด สามารถถอดสินค้า แล้วส่งมาทางไปรษณีย์ได้ โดยในระยะประกัน บริษัทจะส่งเครื่องใหม่กลับไปให้ทาง ไปรษณีย์ หรือ กรณีหมดระยะประกัน ทางบริษัทจะจัดส่งเครื่องใช้ระหว่างซ่อมไปให้จนกว่า การซ่อมตัวเครื่องจะแล้วเสร็จ
 
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ  ค่าเดินทาง และค่าอะไหล่ ตามสภาวะเศรษฐกิจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

Copyright By www.lockdigital.com

Design By CuteyDesign
Engine by MAKEWEBEASY